ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor vid köp av kontantkort

Tjänsten erbjuds av Awardit AB, org. nr. 556575-8843, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm
e-post: kundservice@awardit.com

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för köp av Kontantkort (“Kontantkort” eller “Laddningskod”) som Du, i egenskap av privatperson köper via Awardit AB (“Awardit” eller “Vi”) webbplats (“Webbplatsen”).

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan, men det är de allmänna villkoren som gäller vid tiden för ditt köp som gäller för Dig.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som, i förekommande fall, lämnas vid köp av Kontantkort på Webbplatsen kommer att lagras och behandlas elektroniskt av Awardit för att tillhandahålla Kontantkort samt syftar i övrigt att användas som underlag för statistik, redovisning, marknadsundersökningar, administration eller uppföljning och kontroll av kundservicetjänster, för mer information om användningen av Dina personuppgifter se Vår Integritetspolicy.

Awardit är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med personuppgiftslagen. Om Du har frågor om behandlingen av Dina personuppgifter kan Du kontakta Awardit via kundservice@awardit.com.

En gång per kalenderår kan Du begära information om vilka personuppgifter som Awardit har registrerat om Dig och hur dessa används. Du kan även när som helst meddela att Du inte vill att Dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål samt begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas.

Hur vi använder cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på hårddisken i din dator. När du ger din tillåtelse till detta, läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik och låter dig veta när du besöker en viss hemsida. Cookies tillåter att webbapplikationer behandlar dig som en individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sitt beteende efter dina behov och preferenser genom att samla in och spara information om detta. Vi använder loggcookies för att avgöra vilka sidor som blivit besökta. Detta hjälper oss att analysera data kring trafiken på vår webbsida, och förbättra den för bättre anpassning till våra kunders behov. Vi använder enbart informationen för statistisk analys, och därefter raderas uppgifterna ur vårt system.

För att förbättra servicen samlar vi även in uppgifter gällande din användning av våra tjänster med hjälp av tredjepartscookies såsom Google Analytics.

Generellt sett hjälper cookies oss att erbjuda dig en bättre hemsida, genom att låta oss undersöka vilka sidor du upplever som användbara, och vilka som inte är det. En cookie ger på intet sätt tillgång till din dator eller till någon information om dig, annat än sådan information som du själv väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligen ändra inställningarna för detta så att cookies avvisas om du föredrar det. Detta kan dock hindra dig från att få ut mesta möjliga av hemsidan.

BESTÄLLNING

Vid beställning av Kontantkort måste Du vara över 18 år. Beställning görs på Webbplatsen genom att Du fyller Din varukorg med Kontantkort och när Du känner Dig nöjd väljer Du att gå vidare till “Betala” för att välja leverans- och betalningssätt. När detta är valt går Du vidare för att lägga ordern och länkas vidare till betalning.

Efter betalning kan Du få en bekräftelse från oss skickad till angiven e-postadress.

BETALNING OCH GILTIGHET

Alla priser på Webbplatsen är i svenska kronor, inklusive moms. Giltighetstiden för Kontantkortet är ett år från köpdagen.

Webbplatsen erbjuder Dig som konsument att betala genom Swish och eventuelt genom Nets kortbetalningslösning. Efter att Du har fyllt Din varukorg och gått vidare för att lägga order väljer Du betalsätt.

Awardit garanterar att samtliga betalningsmedel som anges nedan är säkra betalningsmetoder. Awardit använder krypteringstekniken SSL (Secure Socket Layer) för att kryptera personlig information och adresser. Med SSL kan information sändas säkert på Internet och ingen obehörig kan läsa informationen. För information om säker kortbetalning se nedan.

Swish

När Du väljer att betala med Swish, anger Du ditt telefonnummer och Awardit skickar sedan en betalningsbegäran till Din Swish-app, förifylld med Awardits namn och beloppet som ska betalas. Du öppnar Din Swish-app och kontrollerar att de förifyllda uppgifterna är korrekta. Du godkänner köpet med Mobilt BankID och får direkt en bekräftelse på betalningen. Pengarna dras samtidigt från Ditt anslutna konto.

Betalningsbegäran är tidsbegränsad av säkerhetsskäl och du har 5 minuter på dig att godkänna betalningen.Går tiden ut måste beställningen göras om.

För att skaffa Swish, kontakta Din bank eller läs mer på www.getswish.se.

Kortbetalning

Kortbetalning kan ske med VISA och MasterCard och om Du valt kortbetalning som betalsätt öppnas Nets betalfönster, varpå Du genomför en enkel och säker betalning.

Din betalning är säkrad genom att Vi använder Nets (www.nets.se) som betalväxel. Nets system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan Webbplatsen och din eller ditt företags bank sköts av Nets och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Awardit har aldrig tillgång till din kortinformation och kan därför inte registrera eller lagra dina eller ditt företags kortuppgifter.

Nets stödjer 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer Du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har Du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Du välkommen att kontakta oss på kundtjänst (se nedan). Läs mer om säkerheten hos Nets här.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Awardit förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

LEVERANSVILLKOR

Beroende på vilken Samarbetspartner och vilket betalningssätt som Du valt kan olika leveranssätt erbjudas. Kontantkort levereras antingen direkt in på mobiltelefon, via sms eller via e-mail, beroende på vad som erbjuds för valt Kontantkort.

ÅNGERRÄTT

Detta avsnitt om ångerrätt är endast tillämpligt för Dig som är privatperson.

Konsumentens ångerrätt regleras i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och innebär generellt att Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från att Du har mottagit en beställning.

På grund av laddningskodernas beskaffenhet – om en kund sett koden kan den inte säljas till någon annan – förbrukas tjänsten i och med att sms:et eller emailet med laddningskoden går ut till kunden. Ångerrätten för en Laddningskod är därför starkt begränsad. Laddning direkt in på mobiltelefon går ej att ångra.

REKLAMATION

Reklamation av Kontantkort ska skickas med namn och adress samt ditt ordernummer, per post eller e-post till:

Awardit AB
Snickarbacken 2
111 39 Stockholm
e-post: kundservice@awardit.com

Observera att Vi enbart ansvarar för sålda Kontantkort. Vill Du reklamera tjänst hos någon av Våra Samarbetspartners, är det till Samarbetspartnern Du ska vända Dig. När Kontantkortet har laddats på mobiltelefonen bär Vi inte längre något ansvar för det.

Reklamation för privatperson

Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i ett Kontantkort som har skickats till Dig eller en försenad leverans av ovanstående ska Du kontakta Awardit. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktig hantering av Laddningskoden.

Är det fel på Laddningskoden har Du rätt till omleverans. Detta betyder att man kan kräva att få en ny Laddningskod som ersättning för den som var defekt.

Vid rätt till hävning av köp betalar Vi tillbaka pengarna så snart som möjligt men senast inom 14 dagar. Återbetalningen gäller pris för Kontantkortet exklusive leveransavgifter och eventuella avgifter.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi förbehåller oss möjligheten att rätta skrivfel på Webbplatsen.

På Webbplatsen kan Awardit från tid till annan erbjuda eller länka till tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje man (såsom betalningstjänster, försäkringar och sociala nätverk). Awardit tar inget ansvar för dessa tjänster. För sådana tjänster gäller särskilda villkor. Vi uppmanar Dig att läsa sådana villkor noggrant då de utgör ett avtal mellan Dig och tredje man.

Skulle Vi vara förhindrade att leverera ett Kontantkort på grund av omständigheter som ligger utanför Vår samt Våra leverantörers kontroll, force majeure, inbegripet men inte uttömmande krig, extrema väderförhållanden, ström- eller nätverksavbrott, arbetsstrejk eller blockad, samt att risken för hindret inte borde ha tagits i beaktande vid tidpunkten för avtalets ingående och inte rimligen borde ha undvikits, ska Vi ha rätt att skjuta upp fullgörelsen under så lång tid som krävs för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder.

TVISTER

Tvist ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten behandlas i allmän domstol enligt svensk rätt.

Du kan som privatperson dessutom alltid vända Dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Vid eventuell tvist kommer Vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

KUNDTJÄNST

Om Du har frågor är Du alltid välkommen att kontakta oss via e-post till kundservice@awardit.com. Vi har som mål att svara på Din mailfråga som rör köp/beställning inom 24 timmar på vardagar och annars lämna svar eller information inom 48 timmar.

 

Om du har några frågor eller vill kontakta oss kan du göra det genom att skriva till oss på adress:

Awardit AB
Snickarbacken 2
111 39 Stockholm
e-post: kundservice@awardit.com

Om du har klagomål om behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.