ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor vid köp av presentkort

Tjänsten erbjuds av Cashcom som är en del av Goyada AB, org. nr. 556523-3904, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
e-post: info@goyada.se

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för köp av presentkort som Du, antingen i egenskap av privatperson (dvs. ändamål som faller utanför näringsverksamhet) eller i egenskap av behörigt ombud för företag (dvs. ändamål som faller inom näringsverksamhet), köper via Goyada AB ("Goyada" eller "Vi") på "Samarbetspartnerns" webbplats ("Webbplatsen"). Presentkorten som köps går sedan att lösa in för en tjänst eller vara hos den sammarberbetspartnern och då är det den Samarbetspartnerns villkor som gäller för köpet av sådan tjänst eller vara.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan, men det är de allmänna villkoren som gäller vid tiden för ditt köp som gäller för Dig.

PRESENTKORT

Presentkort levereras via post om inte den valda Samarbetspartnern även erbjuder andra leveranssätt för sina presentkort, såsom digital leverans via e-post.

Alla priser på Webbplatsen är i svenska kronor, inklusive moms. Giltighetstiden för Presentkortet framgår vid beställning och på Presentkortet.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som, i förekommande fall, lämnas vid köp av Presentkort på Webbplatsen kommer att lagras och behandlas elektroniskt av Goyada för att tillhandahålla Presentkort samt syftar i övrigt att användas som underlag för statistik, redovisning, marknadsundersökningar, administration eller uppföljning och kontroll av kundservicetjänster, för mer information om användningen av Dina personuppgifter se Vår Integritetspolicy.

Goyada är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med personuppgiftslagen. Om Du har frågor om behandlingen av Dina personuppgifter kan Du kontakta Goyada.

En gång per kalenderår kan Du begära information om vilka personuppgifter som Goyada har registrerat om Dig och hur dessa används. Du kan även när som helst meddela att Du inte vill att Dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål samt begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas.

BESTÄLLNING

Vid beställning av Presentkort måste Du vara över 18 år och, vid köp åt företag, vara behörig att handla för företagets räkning. Beställning görs på Webbplatsen genom att Du fyller Din varukorg med Presentkort och när Du känner Dig nöjd väljer Du att gå vidare till "Betala" för att välja leverans- och betalningssätt. När detta är valt går Du vidare för att lägga ordern och Du slussas vidare för betalning.

Du som köper åt ett företag kan även beställa genom att maila direkt till backoffice@goyada.com. Vid beställning via e-post så blir betalningssättet företagsfaktura.

Efter ordern får Du en bekräftelse från oss skickad till angiven e-postadress.

BETALNING

Webbplatsen erbjuder Dig som konsument att betala genom Swish och/eller genom DIBS kortbetalningslösning. Efter att Du har fyllt Din varukorg och gått vidare för att lägga order väljer Du betalsätt.

Vid köp åt ett företag har Du även möjlighet att betala genom företagsfaktura.

Goyada garanterar att samtliga betalningsmedel som anges nedan är säkra betalningsmetoder. Goyada använder krypteringstekniken SSL (Secure Socket Layer) för att kryptera personlig information och adresser. Med SSL kan information sändas säkert på Internet och ingen obehörig kan läsa informationen. För information om säker kortbetalning se nedan.

Swish

När Du väljer att betala med Swish, anger Du ditt telefonnummer och Goyada skickar sedan en betalningsbegäran till Din Swish-app, förifylld med Goyadas namn och beloppet som ska betalas. Du öppnar Din Swish-app och kontrollerar att de förifyllda uppgifterna är korrekta. Du godkänner köpet med Mobilt BankID och får direkt en bekräftelse på betalningen. Pengarna dras samtidigt från Ditt anslutna konto.

Betalningsbegäran är tidsbegränsad av säkerhetsskäl och du har 5 minuter på dig att godkänna betalningen.Går tiden ut måste beställningen göras om.

För att skaffa Swish, kontakta Din bank eller läs mer på www.getswish.se.

Kortbetalning

Kortbetalning kan ske med VISA och MasterCard och då Du valt kortbetalning som betalsätt öppnas DIBS betalfönster, varpå Du genomför en enkel och säker betalning.

Din betalning är säkrad genom att Vi använder DIBS (www.dibs.se) som betalväxel. DIBSs system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan Webbplatsen och din eller ditt företags bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan Du se genom att adressen på DIBS betalfönster börjar med https:// samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. Goyada har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina eller ditt företags kortuppgifter.

DIBS stödjer 3D Secure för att identifiera kortinnehavaren vid köp på Internet och därigenom minska risken för missbruk av kortuppgifter. Är ditt kort anslutet till 3D Secure kommer Du att kopplas över till din bank för verifiering innan betalningen godkänns. Har Du ytterligare frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Du välkommen att kontakta oss på kundtjänst (se nedan). Läs mer om säkerheten hos DIBS här.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Goyada förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Företagsfaktura

Detta betalningssätt kan endast användas av företag.

Presentkorten som betalas med företagsfaktura aktiveras ej förens fakturan blivit betald.

Företagsfaktura är betalningssättet då Du beställt via e-post eller då Du valt detta på Webbplatsen. Sådan faktura skickas till angiven e-postadress i form av en e-faktura.

Fakturan förfaller 10 dagar efter fakturadagen. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer en lagstadgad påminnelseavgift samt eventuell inkassoavgift. Vi förbehåller oss även rätten att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta.

LEVERANSVILLKOR

Beroende på vilken Samarbetspartner och vilket betalningssätt som Du valt kan olika leveranssätt erbjudas. Presentkort levereras antingen med post eller digitalt via e-post, om detta erbjuds för Presentkortet.

Leverans med post sker endast inom Sverige och beställning ska göras innan kl. 15:00 måndag - fredag för att kunna levereras inom 3 arbetsdagar. Presentkort som skickas med post skickas inte på lördagar, söndagar och helgdagar. Presentkort som levereras digitalt via e-post kommer dock att levereras senast dagen efter beställningsdagen.

Presentkort som skickas med post till ett företag kommer aktiveras först när betalning har erhållits. Används betalningsalternativ företagsfaktura laddas Presentkorten först när fakturan har betalts. Digitala Presentkort är dock användbara från emottagandet.

Var uppmärksam när Du beställer Presentkort. Kontrollera adressen en extra gång och se till att det namn eller företag Du uppger även står på mottagarens dörr/brevlåda/postfack.

LEVERANSAVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER

Det är ditt ansvar att se till att den adress som Du angivit till oss är korrekt, och att Du, efter det att vi har skickat ordern ser till att leveransen avhämtas/mottas på angivet avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet. Om Du har angivit en felaktig adress förbehåller Vi oss rätten att debitera en ny leveransavgift för det nya utskicket.

ÅNGERRÄTT

Detta avsnitt om ångerrätt är endast tillämpligt för Dig som är privatperson.

Konsumentens ångerrätt regleras i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och innebär generellt att Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från att Du har mottagit ett beställt Presentkort och fått information om Din ångerrätt. Rätten att frånträda avtalet om köp görs genom att lämna ett meddelande om detta inom denna frist samt att snarast skicka tillbaka Presentkortet till Goyada.

Vid betalning samtycker Du till att ångerrätten upphör att gälla innan ångerfristen gått ut då ett Presentkort löses in hos någon av Våra Samarbetspartners och därmed har utnyttjats.

Meddelandet om att Du vill ångra ditt köp kan skickas per post till nedan adress eller via e-post till info@goyada.se.

Presentkort som levererats via post ska skickas i retur med namn, Din adress och ordernummer till:

Goyada AB
Kungsgatan 54
111 35 Stockholm

Eventuella omkostnader, såsom porto, som tillkommer i samband med en retur av Presentkort står Du för. Vi betalar tillbaka det betalda beloppet så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande om ångrat köp. Vi har dock rätt att vänta med att återbetala tills vi mottagit det återsända Presentkortet eller att Du visat att Du har skickat tillbaka det.

Vi förbehåller oss rätten att dra av på beloppet som betalas tillbaka för att täcka eventuell värdeminskning som kan ha uppstått om Du hanterat Presentkortet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.

REKLAMATION

Reklamation av Presentkort ska skickas med namn och adress samt ditt ordernummer, per post eller e-post till:

Goyada AB
Kungsgatan 54
111 35 Stockholm
e-post: info@goyada.se

Observera att Vi enbart ansvarar för Våra Presentkort. Vill Du reklamera ett köp av en vara eller tjänst hos någon av Våra Samarbetspartners som Du har betalat med ett Presentkort hos, är det till Samarbetspartnern Du ska vända Dig. När Presentkortet har utnyttjats hos en Samarbetspartner bär Vi inte längre något ansvar för det.

Reklamation för privatperson

Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i ett Presentkort som har skickats till Dig eller en försenad leverans av ovanstående ska Du kontakta Goyada.

Du kan reklamera ett Presentkort som är försenat eller som visar ett fel som funnits redan vid emottagandet. Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Vid korrekt reklamation ersätts Du för eventuella fraktkostnader. Reklamation ska vara oss tillhanda inom skälig tid, 2 månader från det att Du upptäckt eller borde ha upptäckt felet anses som skälig tid. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktig hantering av Presentkortet eller koden.

Är det fel på Presentkortet har Du rätt till omleverans. Detta betyder att man kan kräva att få ett nytt Presentkort som ersättning för det Presentkortet som var defekt.

Vid rätt till hävning av köp betalar Vi tillbaka pengarna så snart som möjligt men senast inom 14 dagar. Återbetalningen gäller hela köpesumman inklusive leveransavgifter och eventuella avgifter.

Reklamation för företag

Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i ett Presentkort som har skickats till Dig eller en försenad leverans av ovanstående ska Du meddela Goyada detta. Du ska lämna meddelande inom 2 dagar från mottagandet av Presentkortet om det är ett fel eller en brist som Du märkt eller borde ha märkt vid leverans och annars inom 1 månad efter att Du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vid sen leverans ska Du lämna meddelande inom 5 dagar räknat från den 3:e leveransdagen enligt leveransvillkoren ovan.

Är det fel på Presentkortet och detta har meddelats i tid har Du rätt till omleverans. Vid korrekt reklamation ersätts Du för eventuella fraktkostnader.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi förbehåller oss möjligheten att rätta skrivfel på Webbplatsen.

På Webbplatsen kan Goyada från tid till annan erbjuda eller länka till tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje man (såsom betalningstjänster, försäkringar och sociala nätverk). Goyada tar inget ansvar för dessa tjänster. För sådana tjänster gäller särskilda villkor. Vi uppmanar Dig att läsa sådana villkor noggrant då de utgör ett avtal mellan Dig och tredje man.

Skulle Vi vara förhindrade att leverera ett Presentkort på grund av omständigheter som ligger utanför Vår samt Våra leverantörers kontroll, force majeure, inbegripet men inte uttömmande krig, extrema väderförhållanden, ström- eller nätverksavbrott, arbetsstrejk eller blockad, samt att risken för hindret inte borde ha tagits i beaktande vid tidpunkten för avtalets ingående och inte rimligen borde ha undvikits, ska Vi ha rätt att skjuta upp fullgörelsen under så lång tid som krävs för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder.

TVISTER

Tvist ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten behandlas i allmän domstol enligt svensk rätt.

Du kan som privatperson dessutom alltid vända Dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Vid eventuell tvist kommer Vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

KUNDTJÄNST

Om Du har frågor, är Du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08 555 172 60 (måndag till fredag 09:00-17:00) eller via e-post till info@goyada.se. Vi har som mål att svara på Din mailfråga som rör köp/beställning inom 24 timmar på vardagar och annars lämna svar eller information inom 48 timmar.

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur Goyada AB, org. nr. 556523-3904, ("Goyada" eller "vi") använder och skyddar den information som vi samlar in då du besöker denna hemsida eller köper ett presentkort via vår tjänst. Goyada är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Om vi ber dig om information som kan användas för att identifiera dig då du besöker vår hemsida, kan du vara säker på att sådan information bara används i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att emellanåt göra ändringar i denna policy och kommer då att informera dig om sådana ändringar genom uppdatering av hemsidan eller på annat sätt. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att informera dig om detta och efterfråga ditt samtycke.

Vad vi samlar in

Om du besöker vår hemsida eller köper ett presentkort i vår tjänst kan vi komma att samla in information som anses utgöra personuppgifter. Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig:

  • namn
  • kontaktinformation inklusive e-postadress
  • information om köp av presentkort
  • demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen
  • annan information som du aktivt väljer att dela med dig av via hemsidan eller vår tjänst
  • information om din användning av vår hemsida eller våra tjänster. Detta kan innebära, men begränsas inte till, IP-adress och cookies. För information om hur vi använder cookies, hänvisar vi till avsnittet om cookies längre ner.

Hur vi använder den information vi samlar in

Vid köp av presentkort behöver du lämna vissa personuppgifter för att kunna genomföra köpet. Dessa uppgifter är nödvändiga för att ingå avtal om köp av presentkort och om uppgifter inte lämnas kan köp inte genomföras. Goyada använder uppgifterna för att tillhandahålla presentkort och uppfylla sina åtaganden enligt avtalet med dig. I övrigt kan uppgifterna användas som underlag för statistik, redovisning, administration, förbättring av våra produkter och tjänster, tillhandahållande av service eller för uppföljning och kontroll av kundservicetjänster. Denna rättsliga grunden för sådan behandling är att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och/eller med stöd av en intresseavvägning baserat på Goyadas affärsmässiga och kommersiella intressen.

Vi kan emellanåt komma att använda dina personuppgifter för marknadsföring och informera dig om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tror att du kan ha glädje av. Sådan marknadsföring kan baseras på dina köp och intressen och din användning av våra tjänster. Emellanåt kan vi också komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Vi kan för dessa ändamål komma att kontakta dig via e-post, telefon, eller post. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att skräddarsy hemsidan i enlighet med dina intressen. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföring om tredje man men bara om vi tror att du kommer uppskatta sådan marknadsföring och om du i förväg har meddelat oss att du vill detta. Om du lämnat telefonnummer enbart i syfte att genomföra en betalning via Swish kommer vi inte använda telefonnumret för att erbjuda dig varor och tjänster. Användning av dina personuppgifter för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål kommer att ske baserat på ditt samtycke och/eller med stöd av en intresseavvägning baserat på Goyadas kommersiella intressen.

För information om hur vi använder cookies, hänvisar vi till avsnittet om cookies längre ner.

Mottagare av information

Dina personuppgifter behandlas av oss, våra koncernbolag eller av våra auktoriserade serviceleverantörer eller samarbetspartners, såsom Dibs, för att kunna administrera kundförhållandet och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi kommer att ingå avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners för deras marknadsföringsändamål, men bara om du har lämnat ditt samtycke till detta. I övrigt kommer vi inte att sälja, distribuera eller hyra ut dina personuppgifter till tredje man, såvida vi inte har ditt tillstånd, eller om det krävs av myndighet eller enligt lag.

Säkerhet och lagring

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Goyada bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet med dig. Dina personuppgifter kan även bevaras för marknadsföringsändamål under ett år efter ditt köp eller för sådan längre period som du har samtyckt till. I övrigt kommer vi endast att fortsätta lagra dina personuppgifter under den tid som vi har skyldighet att göra det enligt lag t .ex. enligt bokföringslagen.

Kontroll över din personliga information och kontaktinformation

Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter på följande sätt:

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring, antingen direkt via utskicket eller genom att kontakta oss.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan även när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande ska korrigeras. I enlighet med gällande lag kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt ha rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för profilering samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (dataportabilitet).

Om du har några frågor eller vill kontakta oss kan du göra det genom att skriva till oss på adress:

Goyada AB
Kungsgatan 54
111 35 Stockholm
e-post: info@goyada.se.

Om du har klagomål om behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Hur vi använder cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på hårddisken i din dator. När du ger din tillåtelse till detta, läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik och låter dig veta när du besöker en viss hemsida. Cookies tillåter att webbapplikationer behandlar dig som en individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sitt beteende efter dina behov och preferenser genom att samla in och spara information om detta. Vi använder loggcookies för att avgöra vilka sidor som blivit besökta. Detta hjälper oss att analysera data kring trafiken på vår webbsida, och förbättra den för bättre anpassning till våra kunders behov. Vi använder enbart informationen för statistisk analys, och därefter raderas uppgifterna ur vårt system.

För att förbättra servicen samlar vi även in uppgifter gällande din användning av våra tjänster med hjälp av tredjepartscookies såsom Google Analytics.

Generellt sett hjälper cookies oss att erbjuda dig en bättre hemsida, genom att låta oss undersöka vilka sidor du upplever som användbara, och vilka som inte är det. En cookie ger på intet sätt tillgång till din dator eller till någon information om dig, annat än sådan information som du själv väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligen ändra inställningarna för detta så att cookies avvisas om du föredrar det. Detta kan dock hindra dig från att få ut mesta möjliga av hemsidan.